Thứ Ba, tháng 5 26, 2009

Vô Thường


Suốt cuộc đời ta luôn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự sống, cho dam mê, cho tham vọng .....
cho những ước vọng của đời người ...Ta đắm chìm triền miên trong khoái lac, trong phiền nảo, trong lo lắng, trong sợ hãi , trong mong chờ của công danh, của sự nghiệp, của tình lụy ...
trong nuối tiếc va khổ dau khi nhìn thấy những dấu tích của thời gian trong cuộc đời ta,
hay những giọt nước mắt tiếc thương của những kẻ thân thương ...Một bữa nào đó, ta đột nhiên Thức Ngộ được Sự Sống trong Không Gian và Thời Gian, trong Giây Phút Hiện Tại ...
Dó chính là bước đầu tiên để trở về với Chính Niêm,
Dó cũng chính là bước dầu những Dốn Ngộ của đời người ...Rồi ta bắt đầu một tiến trình để tự giải phóng mình ra khỏi những luận lý thông thường trong nhân thức phân biệt của Dúng và Sai, của Thành Công và Thất Bại ...Ta bắt dầu cuộc vượt thoát ra khỏi thế giới Nhị Phân của Phải và Trái, của Tốt và Xấu, của Hạnh Phúc và Dau Khổ, của Thỏa Mãn và Nuối Tiếc ...
và chôn vùi cái Tự Ngã của mình …Ta bắt dầu một tiến trình có thề gọi là Phản Tỉnh, để soi xét Tự Thân của mình, dể phá bỏ thành lủy của Vô Thức ...

Ta tìm lối để trở về cội nguồn như dứa bé an bình dưới bóng mẹ nó, dể dược là ... ta trong thực tại Hiện Hửu của Giây Phút này,
trong một Khoảng Trời yên tỉnh,
trong một niềm Hạnh Phúc thật sự ...

Nguyễn Sầu Riêng

25 tháng Tư 2006

Ghi chú :

Dây không phải là một bài viết chính thức của Khoa Học ( formal publication ), tuy nhiên đôi lời giãi thích thì ... tốt hơn.

Thức Ngộ :
Thức ngộ ở dây không phải chỉ là hiểu biết hay ý thức ( understand, aware of ). Thức Ngộ ở dây có nghĩa là Tuệ và Ngộ cùng có mặt. Dó là khi cùng lúc vớì sự có mặt của Tuệ, tất cả những mâu thuẫn tiềm ẩn trong tâm trí đều đả bi tiêu trừ.
Thí dụ như một người biết một việc làm rất có lợi cho mình và cũng biết dó là sai quấy nên không làm, nhưng tâm trí vẩn luôn vấn vương hay nuốt tiếc vì cái lợi hay vì lý do gì khác thi dó là ý thức chứ không phải là Thức Ngộ. Tức là mặc dù không phạm lổi, nhưng vấn đề vẩn chưa thực sự giải quyết trong tâm tưởng, và người dó có thể sẳn sàng phạm tội trong tương lai.
Ngược lại, khi Thức Ngộ việc gì, thi mọi gắn bó ( binding ) với vấn dề đã bị cắt dứt, quá khứ lâp tức bị bỏ lại sau lưng vĩnh viễn và ta bắt dầu một doạn dường mới ...
Phải biết rằng, khi một cuộc đấu tranh trong tâm tưởng dã chấm dứt thì những quy trình đối nghịch bị tiêu diệt, ta lập tức cãm thấy khoan khoái nhẹ nhỏm và một niềm hạnh phúc vô cớ tự nhiên có mặt ...
Tôi không rò mình tìm ra dông từ Thức Ngộ này ơ dâu, nhưng có lẽ là không có từ tương dương trong tiếng Anh ...

Thế Giới Nhị Phân :( the Dual Space )
Thế Giới Nhị Phân dược kiến tạo do nhận thức phân biệt từ Luận lý 2-giá-trị ( Two value logic ) của Dúng và Sai ( True và False ).
Trên lý thuyết thi thường khi còn vài giá trị khác nữa, thí du như : không dúng không sai ( Neutral ), không hiểu biết ( Don't know ), và không quyết dịnh dược là dúng hay sai ( Undecidable ) …
Tuy nhiên , thông thuờng thì hiểu biết 2 giá trị là dâ ... quá dủ .
Thế giới Nhị Phân ở ây thực sự ra chỉ là thế giới của tri giác ( Mind ), theo ngôn ngữ thông thường thì chính là thế giới của trí tưỡng tượng ( Imagination ).
Tại vì sao ?
Bởi vì giá trị của nó ... vô thường, thay dổi theo Không Gian và Thời gian và tùy thuộc vào những quy trình Cãm Xúc.
Thực sự thì các pháp trong vũ trụ này tự nó vốn không sạch không dơ, không dẹp không xấu, không dài không ngắn, không hay không dở, không phải không trái ...

Khoảng không gian yên tỉnh : Empty Space, Null Space

Những bài khác :

Ta là ...
Khoa học của Dốn Ngộ.
Dường vào Chính Niệm.